Filter products Showing all 16 results
16produse găsite
Vedere

Meniul principal

Termeni și condiții

(Termeni și Condiții www.pernedeaer.eu)

Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor și condițiilor listate mai jos. VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU MARE ATENȚIE! În cazul în care nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții vă rugăm NU FOLOSIȚI ACEST SITE.

Utilizatorul

Reprezintă persoana care accesează SITE-ul, care a acceptat TERMENII ȘI CONDIȚIILE prezentului SITE.

Utilizarea site-ului

Informațiile publicate pe SITE sunt informații de interes general despre PERNEDEAER.EU produsele comercializate de acesta, cat și alte informații considerate de acesta ca fiind de interes pentru UTILIZATORI. Informațiile sunt puse la dispoziția UTILIZATORILOR în mod gratuit. PERNEDEAER EU este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra SITE-ului, respectiv asupra designului și conținutului acestuia. UTILIZATORUL are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale PERNEDEAER.EU, prevăzute de legislația în vigoare.

Efectuarea comenzilor pe site

Efectuarea unei comenzi pe site-ul www.pernedeaer.eu reprezintă acordul dumneavoastră cu termenii și condițiile de mai jos:

Informațiile furnizate către noi sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor), conform legilor în vigoare. Air Spring (UK) Ltd. nu furnizează adresa dvs. de e-mail unor terți, nu încurajează spam-ul și nu face publice datele furnizate de clienții săi fără acordul prealabil și explicit al acestora. Orice utilizator are posibilitatea să şteargă din baza de date adresa de e-mail furnizată.

În unele cazuri, pentru lansarea unei comenzi ferme, este necesară achitarea unui avans de cel puțin 30% din valoarea produsului, conform specificului fiecărei comenzi.

Produsele comercializate prin intermediul www.pernedeaer.eu sunt noi, în ambalajul original al producătorului și în momentul livrării sunt însoțite de factura fiscală și certificat de garanție(pe spatele facturii sau ca document separat). De asemenea, atât preţul cât şi specificațiile tehnice nu reprezintă nici un fel de obligație contractuală, și pot fi schimbate fără nici o notificare în prealabil. Fotografiile produselor au caracter informativ. Pot exista diferențe între acestea și produsul respectiv.

Garanția asociată a produselor

Produsele comercializate de Air Spring (UK) Ltd., sunt interschimbabile cu piesele originale conform cataloagelor și listelor editate de producători. Garanția se aplică în conformitate cu Legea 449/2003 privind vanzarea produselor și garanția asociată a acestora și O.G. nr.21/1992 privind protecția consumatorului.Termenul de garanție acordat de Air Spring (UK) Ltd. se acordă pentru durata medie de utilizare a pieselor de folosința îndelungată, conform specificațiilor tehnice ale producătorului dar nu mai mult de 24 luni de la data înscrisă pe factura de vanzare.

Produsele care prezintă în perioada de garanție defecte de material sau de fabricație, vor fi înlocuite cu altele noi, conform legii.

Termenul de garanție decurge de la data înscrisă pe factura de vanzare.

Vanzătorul este exonerat de răspundere privind garanția sau aceasta poate fi anulată în următoarele cazuri:

Piesa nu a fost cumpărată de la Air Spring (UK) Ltd.;

Piesa nu a fost montată într-un atelier de specialitate

Piesa s-a defectat datorită unui montaj incorect sau datorită montarii împreuna cu piese conexe uzate, defecte sau modificate;

Piesa a fost greșit aleasa sau a fost utilizată pentru alt scop decat cel indicat în catalogul producatorului;

Piesa nu a fost identificată corect datorită prezentarii de către cumpărator a unor date eronate sau nu a fost comparată la montaj cu piesa de înlocuit;

Piesa s-a uzat sau deteriorat datorită suprasolicitării, întreținerii incorecte sau insuficiențe a autovehiculului, neefectuarea reviziilor periodice conform recomandărilor producătorului autoturismului, atelierul de specialitate care a efectuat montajul nu a stabilit verificările și reglajele ulterioare conform tehnologiei de montaj sau impuse de producător;

Autoturismul a fost accidentat sau a suferit avarii produse de factori externi, atmosferici sau de altă natură (șocuri termice, electrice, mecanice);

Piesele prezintă urme de lovituri, zgarieturi, îndoituri, rupturi, deformări;

Piesele prezintă o uzură normala.

Piesele care fac obiectul unei reclamații în garanție vor fi însoțite de următoarele documente:

  • copie dupa factura de achiziție, bonul sau chitanța cu care a fost cumpărată piesa;
  • dovada montarii într-un service autorizat
  • nota de constatare emisă de către un serviciu autorizat prin care se constată și se descrie detaliat defecțiunea;
  • copia după certificatul de înmatriculare al autovehiculului;

Reclamația depusă de cumpărător va fi analizată și va primi un răspuns în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepției produselor reclamate la sediul vanzătorului, însoțite de toate documentele enumerate mai sus..

In cazuri speciale când părtile nu ajung la un consens cu privire la reclamația de garanție, părțile vor trimite piesele pentru analiza la un specialist în domeniu. Rezultatele analizei vor fi considerate obligatorii atat pentru vanzător cat și pentru cumpărător.Cheltuielile ocazionale de efectuare a analizei vor fi suportate de partea în culpă.

Ce presupune ”Produs cu piesa la schimb” ?

Pentru produsele la care este specificat pe site ”necesar piesa la schimb”, condițiile de primire de către noi sunt următoarele:

  • să aveți piesa veche în momentul achiziționării piesei noi, pentru a putea fi comparate sau să faceți dvs. comparația înainte de montaj;
  • piesa veche trebuie să fie identică cu piesa nouă, fără urme de lovituri, fără parți lipsă, curațată cu solvenți și jet de apă
  • acceptarea piesei vechi se va face doar după ce un reprezentant al nostru va verifica dacă sunt respectate condițiile de primire. Clienții care vor expedia prin intermediul curierului piesa veche vor fi contactați telefonic și totodată vor primi pe mail o confirmare/ infirmare asupra acceptării sau neacceptării piesei vechi.

Conditii de retur

ATENTIE! Pentru piesele originale ( OE) pentru care s-a realizat import individual la comanda expresă a clientului NU se acceptă retur la marfa vandută.

Ne dorim să fiți pe deplin mulțumiți de produsele cumpărate din magazinul nostru online. Dacă din anumite motive nu sunteți pe deplin satisfăcut de articolele achiziționate le puteți returna iar noi vă vom înapoia contravaloarea comenzii dumneavoastră.

Ordonanța Guvernului nr130/2000 prevede următoarele:

„Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului”

„Consumatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, in termen de 10 zile lucrătoare, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor”

În cazul în care vă decideți să înapoiați anumite produse, care poate nu corespund dorințelor dumneavoastră, puteți să o faceți conform legii, în termen de maxim 30 zile lucrătoare.

Important:

Vă rugăm să respectați termenii de returnare cu care ați fost de acord în momentul în care ați finalizat comanda.

Livrare/predare-primire marfă

Indiferent de modalitatea de livrare cumpăratorul are obligația de a verifica existența tuturor actelor aferente tranzacției, lipsa acestora generand neacordarea garanției. Recepția mărfurilor vandute se face la sediul cumpăratorului. Cumpăratorul se obligă la preluarea mărfii comandate și livrate.

Prin excepție se acceptă returnarea mărfii livrate în cazul în care vanzătorul a livrat eronat sau în cazul în care marfa este în garanție, cu respectarea riguroasa a prevederilor garanției.

Condițiile de garanție sunt parte integrantă a documentelor de vanzare – cumpărare prin semnarea facturii fiscale sau plasarea unei comenzi online beneficiarul declară că a luat la cunostiința prevederile acestor documente.

Garanția acoperă cel mult valoarea integrală a produsului reclamat.

Compania onorează doar Comenzi ce pot fi ridicate de pe teritoriul Romaniei.

Informații disponibile la serviciul de relații cu clienții

Posibilele situații apărute post-vanzare care vor fi tratate de departamentul Relații Clienții sunt:

  • comenzi livrate incomplet sau incorect
  • livrări intarziate
  • produse ce sunt deteriorate (colete ce prezinta deteriorări trebuiesc anunțate in maxim 24 de ore de la momentul primirii coletului)

Limitare de responsabilitate

Nu vom fi răspunzători pentru: orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației prezentate pe site și orice tip de erori sau omisiuni în conținut care pot conduce la orice fel de pierderi.

Informațiile de pe site pot fi reproduse prin tipărire numai pentru uz personal.

Informațiile nu pot fi reproduse, distribuite sau transmise altei persoane sau incorporate în orice fel într-un alt document sau material fără permisiunea prealabilă scrisă a autorilor lor.

Litigii

Orice litigiu apărut între Utilizatori și Air Spring (UK) Ltd. va fi rezolvată prin cale amiabila. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabila, competența revine instanțelor de judecată romane de la sediul Air Spring (UK) Ltd.

Conţinutul site-ului

Informaţia conţinută în acest site are caracter general şi a fost introdusă cu bună-credinţă. Societatea nu garantează că informaţiile conţinute în acest site sunt complete sau exacte şi nu trebuie considerate ca fiind relevante în anumite situaţii.

Nici o informaţie conţinută în acest site nu constituie o recomandare pentru investire în Societate sau în nicio altă companie internă și/sau internaţională.

Nici Societatea, nici angajaţii săi sau membrii familiilor lor nu pot fi făcuţi răspunzători pentru vreo pierdere, distrugere, sau cheltuială (incluzând, dar fără a se limita la orice pierdere de profit, indirectă, incidentală sau pe cale de consecinţă) care poate decurge din accesul sau folosinţa prezentului site.

Societatea îşi rezervă dreptul de a face schimbări şi corecturi în prezentul site, atunci când doreşte şi fără o notificare prealabilă.

Copyright

Conținutul (imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi și alte date prezente pe acest site) nu poate fi reprodus, modificat, transferat, publicat, afișat, transmis sau înregistrat fără acordul prealabil, în scris, al Air Spring (UK) Ltd. Acesta este proprietatea firmei și a furnizorilor săi și este apărat de legea drepturilor de autor. Folosirea fără acordul companiei Air Spring (UK) Ltd. a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

Declaraţie de non-garanţie

*CITIŢI CU ATENŢIE* Înţelegeţi şi sunteţi de acord că utilizaţi Site-ul pe propriul dumneavoastră risc. Serviciul este furnizat „ca atare“ şi „în forma disponibilă” şi în măsura maxim admisibilă permisă de lege. Societatea nu recunoaşte, în mod expres, nicio garanţie, explicită sau implicită, privind Site-ului şi utilizarea de către dumneavoastră acestuia, incluzând, dar fără a se limita la garanţiile implicite de mercantibilitate, caracter adecvat unui anumit scop, acurateţe şi ne-încălcare a drepturilor de autor. Societatea nu face nici un fel de reprezentare sau garanţii cu privire la acurateţea sau completitudinea Conţinutului pus la dispoziţie prin intermediul Site-ului şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru nici un produs sau serviciu oferit de un terţ sau la care se face reclamă sau al oricărui website conectat la acesta sau prezentat pe orice banner sau material publicitar, şi Societatea nu va fi parte şi nu va fi responsabil în nici un fel pentru monitorizarea vreunei tranzacţii între dumneavoastră şi terţi furnizori de produse sau servicii. Ca şi în cazul achiziţiei unui produs sau serviciu prin orice mijlocire sau în orice mediu, trebuie să vă folosiţi cea mai bună judecată şi să manifestaţi atenţie acolo unde este cazul. Nici un sfat sau informaţie, orală sau scrisă, obţinută de dumneavoastră de la Societate sau prin intermediul Site-ului nu va crea vreo garanţie nespecificată în mod expres în prezenta Declaraţie privind termenii de furnizare a serviciului.

Limitarea răspunderii

*CITIŢI CU ATENŢIE* Înţelegeţi şi sunteţi de acord că Societatea nu va fi răspunzătoare faţă de dumneavoastră pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, incidentale, speciale, pe cale de consecinţă sau exemplare, care includ, fără limitare, pagube pentru pierderea de profituri, clientelă, utilizare, date sau alte pierderi imateriale, derivate din: (a) utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Site-ul; (b) declaraţii sau conduită a oricărui terţ în ceea ce priveşte Site-ul; (c) inexactităţi, greşeli sau erori de conţinut; (d) leziuni personale sau daune aduse proprietăţii, indiferent de natura acestora, derivate din accesul şi utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului; (e) orice defecte de program, viruşi, „cai troieni“sau entităţi similare, care pot fi transmise Site-ului sau prin acesta de către un terţ; sau (f) orice altă chestiune privind Site-ul, indiferent că se bazează pe garanţie, contract, prejudiciu sau orice altă teorie juridică.

Declaraţie de renunţare şI indivizibilitate

Neexercitarea sau neexecutarea de către oricare dintre părţi a oricărui drept sau prevedere a declaraţiei privind termenii de furnizare a serviciului nu va constitui o renunţare la dreptul sau prevederea respectivă. Dacă oricare dintre prevederile declaraţiei privind furnizarea serviciului, inclusiv Declaraţia de non-garanţie sau Limitarea răspunderii, sunt declarate neîntemeiate, neexecutorii sau nule de către o instanţă, părţile cad totuşi de acord ca instanţa să depună eforturi pentru a transpune în practică intenţiile părţilor aşa cum sunt reflectate în prevederea respectivă, iar celelalte prevederi ale declaraţiei rămân valabile şi în vigoare.

Legislaţia în vigoare

Această declaraţie privind condiţiile de furnizare a serviciului va fi guvernată de şi interpretată în conformitate cu legile României, fără a lua în considerare conflictul între prevederile legale. Orice acţiune intentată de dumneavoastră împotriva Societații în temeiul prezentei declaraţii va fi înaintată exclusiv instanţelor din România, şi orice acţiune intentată de Societate împotriva dumneavoastră în temeiul prezentei declaraţii va fi prezentată, la alegerea Societații, instanţelor din Romania de la sediul Societații sau instanţelor corespunzătoare din jurisdicţia în care domiciliaţi. Dumneavoastră şi Societatea consimţiţi astfel şi vă supuneţi în mod irevocabil jurisdicţiei personale şi locaţiei acestor instanţe.

Comentarii/cereri

Dacă aveţi orice comentarii sau cereri privind prezenta Declaraţie sau Serviciul, vă rugăm să contactaţi Societatea printr-o scrisoare trimisă pe adresa societații

Prin accesarea și folosirea Site-ului, confirmați că ați citit și acceptat acești termeni și condiții. Utilizarea Site-ului de către dumneavoastră implică acceptarea necondiționată a acestor termeni și condiții. În cazul în care nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, vă rugăm încetați navigarea pe acest Site.

Regulament de gestiune și
protecție a datelor

Datele dvs. personale vor fi gestionate cu securitate și nu vor fi difuzate decat firmei de curierat pentru înmanarea coletului.

Noi nu vindem și nici nu închiriem date ce ajută la identificarea unei persoane, unei terțe părți. Din păcate, nu vă putem asigura că datele dvs. personale nu vor fi niciodată dezvăluite în alte moduri decat cele descrise de noi în Politica de Confidențialitate și asta din cauza mediului legislativ existent. De exemplu, (fără a limita cele afirmate anterior) putem fi forțați să dezvăluim anumite informații guvernului sau unor terțe părți în anumite circumstanțe sau pot fi cazuri cand o terță parte poate intercepta ilegal sau accesa transmisii sau convorbiri private.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Air Spring (UK) Ltd., va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dvs. Vă informăm că datele personale pe care ni le furnizați sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime a serviciilor pe internet.